Avís legal

1. Informació Legal

www.barcelonaoberta.cat (en endavant, el lloc web) és un domini registrat per la Unió d’Eixos Comercials Turístics de Barcelona. Barcelona Oberta amb CIF G66334830 (des d’ara Barcelona Oberta) amb domicili corporatiu a:

Avinguda Diagonal, 452, Barcelona.

2. Caràcter dels serveis

L’accés al lloc web és de caràcter gratuït, sense perjudici que la contractació dels productes o serveis a través del lloc web estigui subjecta a una contraprestació econòmica.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per Barcelona Oberta.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’USUARI, són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que es pugui responsabilitzar Barcelona Oberta dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu de les mateixes.

4. Responsabilitat de Barcelona Oberta

Barcelona Oberta no serà responsable dels errors en l’accés al lloc web o en els seus continguts, tot i que posarà la diligència més que els errors no es produeixin.
Barcelona Oberta es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat del lloc web amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de Barcelona Oberta i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats.

L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. Hiperenllaços

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de Barcelona Oberta estarà sotmès a les següents condicions:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de Barcelona Oberta.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de Barcelona Oberta i els seus serveis.

Sota cap circumstància, Barcelona Oberta serà responsable dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual s’estableixi un hiperenllaç al present lloc web.

Qualsevol hiperenllaç s’efectuarà a la pàgina principal del lloc web.

Els hiperenllaços que es troben al lloc web han estat prèviament consensuats amb els titulars de les pàgines webs enllaçades. Barcelona Oberta no serà responsable del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic que facin els usuaris en aquestes pàgines enllaçades.

7. Vigència de les condicions d’ús

Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Barcelona Oberta es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com el seu contingut.

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

9. Legislació i jurisdicció aplicables

La prestació del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola.

Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d’aquest lloc web, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als que es trobi adherida Barcelona Oberta en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.

 

Unió d’Eixos Comercials Turístics de Barcelona. Barcelona Oberta