• Barcelona Oberta vol reobrir el debat dels horaris  comercials | Barcelona Oberta

Barcelona Oberta vol reobrir el debat dels horaris comercials

sevenapp | 27 juny 2019

 

 Barcelona Oberta ha posat de manifest la necessitat de renovar l’actual
model de shopping turístic per atendre i gestionar la nova demanda turística,
adaptar el comerç a la realitat del sector i guanyar competitivitat.
El president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha defensat la necessitat del
comerç d’atraure compradors no residents per a preservar el model comercial, i
ha assenyalat que la ciutat té grans oportunitats. Jené ha fet esment de Fira de
Barcelona, que se situa entre les top ten d’Europa amb els més de 2,5 milions
de congressistes que porten a Barcelona cada any, o la celebració de grans
esdeveniments com el Pride Barcelona, el Primavera Sound o el Sònar, o el
potencial cultural de la ciutat, amb nou edificis Patrimoni de la Humanitat i els
museus destinats a Picasso, Miró o Tàpies, entre d’altres. El recent apogeu
com a hub tecnològica, amb més de 1.200 start-ups instal·lades, i milers de
professionals que resideixen a l’àrea metropolitana, també és un bon reclam
des d’un punt de vista comercial.
Segons el president de l’entitat, el gran repte per a captar aquesta nova
demanda és “la reorientació del model turístic: la desestacionalització de
l’oferta de la ciutat al llarg de l’any, més i millor promoció turístico-
comercial del comerç singular i emblemàtic, i diversificació de l’oferta a
destí. Això passa per ampliar el calendari d’obertura comercial i revisar
els horaris comercials turístics actuals, a fi i efecte d’igualar les
condicions amb d’altres ciutats catalanes, espanyoles i europees.”
Davant d’aquest context, i amb el precedent de la resolució del Tribunal
Suprem a Cadis el passat mes de març, Barcelona Oberta vol demanar a
l’Ajuntament de Barcelona que “al·legui quins són els motius comercials,
turístics i en benefici del consumidor per a l’actual restricció d’horaris
comercials”.
Barcelona és el municipi turístic més important de l’Estat i en canvi, es troba en
desigualtat de condicions comparat amb d’altres ciutats catalanes, espanyoles i
europees pel que fa al shopping turístic.

Amb data 25 d’abril de 2016, la directora general de Comerç del departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya va aprovar la
sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Barcelona sobre la determinació del
règim de municipi turístic de Barcelona. La resolució del 25 d’abril de 2016 va
declarar com a zones turístiques, a efectes d’horaris comercials durant els
períodes compresos entre els dies 5 i 24 de maig, ambdós inclosos, i entre els
dies 1 i 14 d’octubre, ambdós inclosos, en la franja de 12h a 20h pels
diumenges: El Raval, El Barri Gòtic, La Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina
i La Ribera del districte de Ciutat Vella, El Fort Pienc, La Sagrada Família, La
Dreta de l’Eixample, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, La Nova Esquerra de
l’Eixample i Sant Antoni del districte de l’Eixample, El Poble Sec, Hostafrancs i
Sants del districte de Sants-Montjuïc, La Salut, La Vila de Gràcia i El Camp
d’en Grassot i Gràcia del districte de Gràcia, i el Camp de l’Arpa del Clot del
districte de Sant Martí del municipi de Barcelona.