Objectius | Barcelona Oberta

Oberta al món

Promocionar internacionalment la ciutat i posicionar Barcelona com a ciutat de compres de referència mundial aconseguint un equilibri entre els eixos comercials turístics i els eixos de proximitat de les trames urbanes de tota la ciutat

Objectius | Barcelona Oberta

Oberta a les necessitats de la gent

Adaptar els horaris comercials a la realitat de la Barcelona turística i de Barcelona de la gent. Flexibilitat d’horaris en aquelles zones d’atractiu turístic internacional

Objectius | Barcelona Oberta

Oberta a l’empresa

Explorar noves formes de Gestió del territori comercial i turístic de la ciutat, projecte BID com a nova realitat de gestió dels eixos comercials. Garantir una professionalització en la gestió dels eixos i una autosuficiència econòmica del sector turístic amb els dels veïns

Objectius | Barcelona Oberta

Oberta als barris i als veins

Descentralitzar el turisme, diversificar els eixos de polaritat turística per a que el shopping s’estengui per a tota la ciutat preservant el comerç de proximitat que permeti atendre la demanda interna i fer sostenible els interessos del sector turístic amb els dels veïns

Objectius | Barcelona Oberta

Oberta a la cooperació institucional

Aconseguir representativitat de BO davant l’Ajuntament de Barcelona i òrgans de gestió de Turisme de Barcelona en la presa de decisions relatives als aspectes relatius a les activitats comercials de la ciutat amb els dels veïns

Objectius | Barcelona Oberta

Oberta a l’ocupació

Fomentar la creació d’ocupació. Treballar amb les organitzacions de formació i inserció per crear itineraris de formació i inserció

Objectius | Barcelona Oberta

Oberta a la societat

Treballar la RSC i la RSE Implicar als nostres socis en la millora del seu territori, participar activament en les accions de dinamització, formació, inserció, dissenyar accions de RSC, etc...