Consens

Considerant la importància que té la presa de decisions d’aquest tipus, l’Entitat veu indispensable evitar postures radicals i aplicar el seny i el diàleg

Experiència

Les entitats que prenen part d’aquesta unió d’eixos comercials turístics acumulen anys d’experiència en l’evolució del comerç a la ciutat i són grans coneixedores de les necessitats que requereixen els consumidors

Sostenibilitat

Basada en l’equilibri de relacions econòmiques i socials que permeti la correcta distribució de la riquesa i de la utilitat social i integradora del sector del comerc

Professionalització

Considerem que el valor de la gestió ha d’estar en mans d’experts professionals independents amb alta qualificació i no permetre la gestió directa de cap membre dels òrgans de govern o Juntes

Unitat

Buscant la cohesió entre les diferents organitzacions de comerç, capaços de crear debat intern que ens permeti tenir una veu forta i cohesionada davant les administracions i l’opinió publica